Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja pitää vireillä innostusta puutarha-alaan, rakennuskulttuuriin ja ympäristönhoitoon sekä kehittää puutarhaviljelyä, puutarhatuotteiden käyttöä, ympäristön viihtyvyyttä sekä kehittää ja säilyttää rakennuskulttuuria.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tekee valistustyötä puutarha-alasta, ympäristönhoidosta ja rakennuskulttuurin säilyttämisestä ja kehittämisestä. Se järjestää kokouksia, luentoja, näyttelyitä, kursseja, juhlia, kilpailuja, opintoretkiä ja neuvottelutilaisuuksia.
Puutarhayhdistys antaa jäsenilleen neuvoja alan asioissa sekä tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja päätöksentekijöille. Se on myös yhteistoiminnassa muiden yhdistysten, yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa. Lue yhdistyksen säännöt tästä (PDF-dokumentti). Katso myös yhdistysinfo.